cwlogga_m

Att kommunicera påminner om orientering

ComWise Magasin         25 juni 2019

Strategi

Kommunikation är som orientering. Det behövs både en långsiktig strategi för att nå målet och en plan för nuet med smarta beslut, mitt i lövverket. Att ha en fast utstakad riktning och ändå vara lättrörlig och kvick.

Precis så fungerar vårt arbete med att planera och genomföra kommunikationsinsatser. Vi utstakar målet i kommunikationsplattformen och låter aktiviteterna, som ska nå målet, samlas i en innehålls- och publiceringsplan.
 
Kommunikationsplattformen är basen för all viktig strategisk information för hela kommunikationsbehovet. Den är ett regelverk som styr aktiviteterna så att de når målen och skapar en välbehövlig struktur.
 
Aktiviteterna har vi brutit ut och samlat i en separat Innehålls- och Publiceringsplan. Medan plattformen är strategisk är planen operativ och innehåller till exempel redaktionsrådet. Skälet är att det behövs ett flexibelt sätt för att arbeta med aktiviteterna och det ryms inte i plattformen. Planen fungerar som ett nav och styr alla kommunikationsaktiviteter, oavsett budskap, målgrupp eller kanal. Den medverkar till att upprätthålla kontinuiteten som man fastställt i kommunikationsplattformen. I planen dokumenteras också redaktionsrådets regelbundna möten och är tillgänglig över nätet för de som arbetar med kommunikationen.
 
Orsaken till att vi valt detta arbetssätt är enkel. Eftersom aktiviteterna förändras och nya och fler kan tillkomma med nya budskap och målgrupper, måste också arbetet vara lika föränderligt och anpassningsbart. Därför är det bäst att aktiviteterna ligger separerade från plattformen.
 
Resultatet är att kunden får en fast hand tack vare plattformen och ett lättrörligt verktyg med planen. De kompletterar varandra och ger ett bra helhetsgrepp så att aktiviteterna blir målriktade och ger resultat.

 

Vill du ha hjälp med få en flexibel struktur med vår plattform och plan? Hör gärna av dig till oss!
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan avlsata och effektivisera er kommunikation! Skicka ett mejl till Carina eller Love.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!