cwlogga_m

Kommunikationen är inte starkare än sin
svagaste länk

ComWise Magasin    30 okt 2020

Innehåll

Kommunikationen är en kedja av det som ska utföras och länkas samman av rutiner. Fungerar inte rutinerna brister kedjan hur bra innehåll man än har skapat.

Vi ser kommunikationen som en lång kedja av sammanfogade länkar. Varje länk är betydelsefull. Men det är minst lika viktigt att länkarna hänger ihop. En länk i kommunikationskedjan är det som ska genomföras av någon ansvarig och det som gör att länkarna hänger samman är rutiner. Här är ett exempel.

Tänk dig att ni ska publicera en fantastisk nyhet
på LinkedIn, att ni ska lansera en helt ny produkt som ska slå marknaden med häpnad och ge er försprång mot konkurrenterna.
 
Ni har tagit fram en film som tydligt berättar
om nyheten. Allt är klart för publicering. Men den medarbetare i företaget som brukar publicera har fått ett stort projekt i knät med små tidsmarginaler som måste hållas till varje pris. Allt måste läggas undan och publiceringen prioriteras ned på att göra-listan.

Eftersom man inte prioriterade eller hade en plan B för ansvarig, ingen klev in av medarbetarna och tog kommandot, blev det heller ingen nyhet som nådde kunderna. Ingen fick veta om produktens undergörande effektivitet.
 
Kommunikationen brister om det saknas rutiner
Problemet är att man inte har bestämt hur publiceringen ska ske om den som har huvudansvaret inte har tid eller möjlighet. Ingen beredskap, ingen ansvarsfördelningen eller dokumenterad rutin som räddar situationen.

Ledningsgruppsmötet undvek frågan eftersom ingen anser sig ha ansvaret. Först tre veckor försent publicerades nyheten och säljarna var minst sagt irriterade eftersom de inte kunde sälja en produkt som ännu inte var lanserad. Säljmålen nåddes inte under kvartalet.
 
Bristen på rutiner i kommunikationsarbetet
kan alltså få stora konsekvenser

Varje länk i kedjan var framtagen: Utstakat mål – Värdebaserat budskap – Formulerade budskap – Filmning och redigering som levererats i god tid. Men steget till nästa länk, att publicera på LinkedIn, togs inte. Det föll mellan stolarna. Den rutinen hade man inte säkrat i kommunikationskedjan och därför gick den i bitar.

Det handlar alltså om att säkra kommunikationskedjan och skapa tydliga och mätbara rutiner i organisationen. 

Då behövs ett kommunikationsråd.
Det är en styrgrupp som vi bildar tillsammans med er för att få ett strukturerat arbetssätt och rutiner så att inget hamnar mellan stolarna. 

Så här fungerar kommunikationsrådet, läs mer här
eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.