cwlogga_m

Spänn upp ditt kommunikationsparaply!

ComWise Magasin    17 jun 2021

Strategi

När kommunikationen spaltas upp efter avdelning och befattning stängs den lätt in i silos. Därför behövs ett annat synsätt och ett horisontellt arbetssätt som förenar aktiviteterna under samma kommunikationsparaply.  

Kommunikation är mer innehållsrikt än bara marknadsföring. Ett vitt och stort fält av olika aktiviteter där varje avdelning eller befattning har sin beskärda del av kommunikationskakan.
 
HR-chefen arbetar med employer branding, kvalitetschefen med att säkerställa processer med stöd av kvalitetshandboken som ständigt revideras och kommuniceras, ekonomichefen med ansvar för att berätta om den finansiella situationen inte minst för investerare, marknadschefen som styr upp marknadsföring, inbound marketing och tillhörande uppgifter och VD ofta med ansvar för att möta pressen och hantera kriser. Listan kan göras längre.
 
Att kommunikationen blir uppdelad så här kan leda till att det byggs silos kring varje område eller befattning. Alla med sitt ansvar, sina uppgifter och sin kommunikation. Osynliga murar växer fram samtidigt som man vill vara transparent och öppen.
 
Man saknar överblick och koordinering av kommunikationsaktiviteterna, när det i stället borde präglas av flexibilitet och ett agilt och lättrörligt arbetssätt. Att lösgöra kommunikationen från rigida tankebanor och ad hoc-lösningar som stjäl tid.
 
Därför behövs ett annat synsätt. Ett kommunikationsparaply som förenar och binder samman aktiviteter utifrån samma värde och mål. En organisation som får en välbehövlig enhetlig struktur för allt det man kommunicerar. Att tänka horisontellt och inte vertikalt i silos så att kommunikationen flödar fritt och bidrar till att de uppsatta målen infrias.

Vill du veta mer om ert kommunikationsparaply?
Det hjälper vi till med!


Vi guidar dig och ger synpunkter på hur ert kommunikationsparaply ser ut, efter er organisation och verksamhet.

Skicka ett mejl till  Love eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.