cwlogga_m

Så länkas aktiviteter med planer samman i redaktionsrådet

ComWise Magasin         26 sep 2019

Strategi

Marknadsplan och handlingsplan. För oss är de inte två solitärer med olika funktioner. Istället ser vi planerna som länkar i en kommunikationskedja, där varje länk är lika viktig och har unika egenskaper och funktioner.

Ni har säkert en marknadsplan eller kommunikationsplan. Det är ju ett viktigt verktyg inte minst för att styra kommunikationsarbetet tillsammans med en handlingsplan med aktiviteter och deadline.

Marknadsplan och handlingsplan. Det är alltså två planer. Hur hänger de ihop? Finns det en naturlig koppling? Ja visst, vi ser planerna som en kedja där varje länk är lika viktig.
 
När vi leder redaktionsrådet tillsammans med kunden för att ta fram innehåll till kommande utskick och publiceringar, länkas alla budskap till de övergripande målen.

Budskapen hänger ihop med valda ämnen, som i sin tur hänger ihop varumärkets innehåll och affärsmål som är fastlagda i kommunikationsplanen. De flödar som rinnande vatten, från planen till målgruppen via rådet.
 
Den stora vinsten är att all kommunikation skapar resultat när budskapen har blivit kvalificerade på detta sätt. Visst kan man utöver detta kommentera det som sker i branschen och inte hör ihop med affärsmålen. Men viktigt är att sätta affärsmålen i första rummet. I förlängningen leder det till att varumärket stärks.
 
Därför ser vi kommunikationen som en sammanhållen kedja där marknads- eller kommunikationsplan fortsätter i en flexibel handlingsplan. De är beroende av varandra och därför måste varje länk värderas och granskas och uppdateras om omvärlden har förändrats. Redaktionsrådet är verktyget för att hålla ihop kedjan.

Vi hjälper er att starta ett avlastande redaktionsråd
som omsätter era mål i konkreta aktiviteter

Kontakta oss om redaktionsråd här!

Dags att starta ett redaktionsråd med oss?
Mejla Carina eller Love!


Ser du också vinsten med ett redaktionsråd? Hör av dig till oss så berättar vi mer! Skicka ett mejl till Carina eller Love

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!