cwlogga_m

Gå från ord till handling med contentplan och redaktionsråd

ComWise Magasin         28 aug 2019

Strategi

Svårt att hitta idéer till content i dina kanaler? Hur bidrar innehållet till affärsmål som sälj, varumärket och bilden av er? Hur får man kontinuitet i idésamlandet eller publiceringen? Har du inte tid? Det är några av de frågor som vår tjänst contentplan och redaktionsråd svarar på.

Att publicera innehåll i egna kanaler påminner om redaktionsarbete. De som gillar underhållning, nyheter eller musikfrågesport kan följa det regelbundet i en kanal de är vana vid – exempelvis ett radio- eller tv-program. Ett content som är intressant för en målgrupp i en kanal som de använder. På samma sätt hjälper vi kunderna att planera, processleda och producera innehåll i deras kanaler.
 
Planen - Så tar vi fram strategin tillsammans
Vi börjar med en workshop för att planera den framtida produktionen, en contentplan. Den tar avstamp i affärsnyttan man vill uppnå, exempelvis att öka kännedomen om varumärket eller att få fler kunder inom en viss tid.
 
Hur ser målgrupperna ut? Vilka av dem ska vi producera till? Vilken typ av budskap måste vi ha för att uppnå affärsmålet och för att intressera målgruppen? Det är exempel på frågor vi svarar på i workshopen. När vi vaskat fram de teman och de budskap som kan realiseras och vilka målgrupper vi ska rikta oss till är det lättare att veta vilka kanaler och vilka tidpunkter man ska välja.

Till sist formas den grupp som fortlöpande ska detaljplanera idéerna och producera innehållet: redaktionsrådet. Idéer blir reportage, bloggar, inlägg eller underlag till film eller poddar. När första workshopen är slutförd, är också redaktionsrådets första möte gjort.

 

Bild: StruSoft Bild: StruSoft

ComWise leder oss i redaktionsrådet till bra resultat och framför allt en kontinuitet som tidigare saknades, säger Mikael van de Leur på StruSoft.Läs hela kundcaset om StruSoft här.

Processen - Så leder vi redaktionsrådet
Planen med förslag på teman utifrån affärsmål ska nu bli verklighet i redaktionsrådet som består av de personer som ska producera och distribuera innehållet. De gör en bedömning av vilka ämnen som ska prioriteras, formulerar dem till content, bestämmer datum för publicering och vem som ska ansvara för vilken produktion. Vi leder arbetet i redaktionsrådet. Det innebär att vi tillsammans med kunden planerar, sammankallar och leder mötet.
 
När varje råd är slut sammanfattar vi vad vi gjort i ett mejl till deltagarna. Alla beslut om vad som ska produceras, vem som ska skriva, publicera och distribuera återkopplas också till contentplanen. Den är inte bara en plan utan också ett dokument som vi delar i molnet. Det är tillgänglig för alla i rådet som också kan skriva ner idéer eller uppslag fortlöpande i dokumentet mellan redaktionsråden.
 
Nu realiseras contentplanen eftersom det finns en klar ansvarsfördelning för att producera och att publicera, precis så som man vill och som vi har satt som mål. När publicering kommit igång tar också rådet upp resultat och utfall från föregående publiceringar för att förstå vilka ämnen som intresserar mest och vilka som eventuellt behöver omformuleras för att öka intresset.

 


Produktion - Olika vägar att ta fram innehåll
Det finns tre möjliga sätt att producera innehåll. Vi kan sköta hela produktionen i en prenumerationstjänst, vi kan dela uppgiften med kunden eller så väljer kunden att exempelvis skriva texter själv. I fallet med vår kund Strusoft delar vi uppgiften och de bollar de texter som de har skrivit med oss innan publicering. Vi är därför hela tiden med i kundens process.
 
Vi avlastar därför stora delar av arbetet med att skapa innehåll i såväl planering, som redaktionsarbete och produktion. Nu blir contentplanen verklighet eftersom det finns en klar ansvarsfördelning, precis så som det var tänkt i målsättningen.

Kom igång med contentplanen!
Med redaktionsråd, vårt arbetssätt och strukturen i planen håller du koll när och vem som ska publicera.


Kontakta oss här!

Vill du bli avlastad och få den kontinuitet som ni vill ha? Vi berättar hur redaktionsrådet och planen kan hjälpa er!
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan avlsata och effektivisera er kommunikation! Skicka ett mejl till Carina eller Love.

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!