cwlogga_m

Så gör du marknadsplanen mer kommunikativ

ComWise Magasin  27 sep 2018

Strategi

Under hösten fastställs planer för det nya årets marknad och sälj. Integrera dina olika planer och strategier med varandra med avstamp i kommunikationsplattformen. Det ger en tydligare överblick över sälj, marknad och kommunikation för det nya året.

Ett nytt år är inte så långt bort och med det nya möjligheter. Under hösten uppdateras marknadsplaner och säljplaner med erfarenheter från kundmöten, nya affärsmål stakas ut och budget spikas. Samtidigt uppdateras kommunikationsplanen.
 
Sammanlagt blir det många olika planeringstankar uppdaterade i var sin pärm. En för marknad, en för sälj och en för kommunikation. Dokument som, om man lyfter blicken, har samma mål: hur vi ska bli ännu bättre på att kommunicera. När planerna sedan ska sättas i verket kan det uppstå problem och onödiga gränsdragningar i en tid när marknad och sälj snarare behöver arbeta mer tillsammans med varandra. Effektiviteten minskar. Att se helheten för att samverka med hela kommunikationen är betydligt mer handlingskraftigt.
 
Lösningen är att integrera informationen
Låt kommunikationsplattformen genomsyra marknads- och säljplanerna. Låt marknadsmålen integreras med de kommunikativa målen. Då handlar det inte enbart om ekonomi, marknadsandelar i procent eller antalet nya kunder utan även hur de ekonomiska målen ska uppnås, hur kommunikationen med kunder och leverantörer ska stärkas för att kommunicera varumärke.
 
När informationen sammanflätas så här blir det lättare att styra arbetet och aktiviteterna. Ta till exempel den återkommande mässan. Fokus riktas inte bara på monterhyra och vem som ska stå i montern utan också om vilka budskap vi sänder ut under och efter mässan för att skapa och hålla kvar relationen med besökarna.
 
Tydliga synergieffekter uppstår
Sambandet mellan sälj, marknad och kommunikation blir tydligare. Förståelsen fördjupas och det leder till en bättre kommunikation med färre flaskhalsar.

Kör igång med kommunikationsplattform för att nå era marknadsmål  

Med en tydlig färdrikting som vår kommunikationsplattform ger blir det enklare att nå uppställda mål. Hör av dig så berättar vi mer hur detta ger lönsamma relationer. Hör av dig till oss, mejla Carina eller Love.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!