cwlogga_m

Vårt första projekt i kriskommunikation gav kunden skärpta rutiner

ComWise Magasin 30  sept 2021

Strategi

Visste du att det är krisberedskapsveckan den här veckan? Vad passar då bättre än att berätta att vi inte bara stärkt vår formella kompetens utan också gjort vårt första uppdrag inom kriskommunikation?

När krisen inträffar, inte minst en förtroendekris, kan det som man ofta kallar mjuka värden snabbt bli avgörande för företaget eller organisationen. Precis som med kommunikationsplanen ser vi kriskommunikation som ett både långsiktigt och agilt arbete. Rutinerna och arbetssätten måste hållas trimmade och aktuella.
 
Vi har därför hjälpt ett företag inom medicinbranschen att utforma en plan och att själva komma igång med sitt praktiska kriskommunikationsarbete. De började genast att testa sina egna kanaler. Hur snabbt reagerade de anställda när de fick ett meddelande om krissituation? Fungerade kanalerna? Det visade sig att rutinerna behövde skärpas. Något som de annars hade upptäckt i skarpt läge. De var också mycket nöjda med att vi arbetade med återkommande möten i stället för en utbildning vid ett tillfälle.
 
Återkopplingar och täta möten är speciellt bra för att kunna arbeta med framförhållning så att rutinerna sitter, för det är trots allt företaget eller organisationen själv som det hänger på i krisläge. Samma sak gäller vid brand som i kriskommunikationen: man bör inte läsa instruktionen på brandsläckaren när det börjar brinna. Det är då alla ska veta vad de ska göra - och kunna kommunicera professionellt och effektivt.
 
Kriskommunikation ställer höga krav på att kommunicera både genomtänkt och snabbt. Det kan vara avgörande i en krissituation att man kommunicerar snabbt utifrån den information man har och att man gör det enligt en handlingsplan som alla känner till. Egentligen inte så stor skillnad på det och handlingsplanen för kommunikationen. Båda måste hållas aktuella och levande.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kriskommunikation?

Vi guidar dig och berättar hur vi skulle kunna lägga upp en kriskommunikation för er.

Skicka ett mejl till  Carina eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.