cwlogga_m

Bra genomslag för nyheten om Unimers USA-satsning

ComWise Magasin         29 jan 2019

Media

Halmstadföretaget Unimer expanderar på den amerikanska marknaden. Vi skrev ett pressmeddelande som fick en bred publicering i fackpress och lokal media.

Det framgångsrika Halmstadföretaget Unimer levererar komponenter av gummi och polymermaterial till flera branscher. Under 2018 valde man att förlägga en del av sin verksamhet i USA och har startat ett bolag i Minneapolis. En internationell expansion som man gärna vill berätta om, en nyhet som intresserar kunder, fackpress och allmänhet.

Uppdraget 
Unimer ville kommunicera nyheten till pressen och vi fick uppdraget att ta fram en pressrelease. Vi gjorde research, intervjuade och formulerade texten och anpassade budskapet och ordval så att den uppfyller de krav som press och media har på pressmeddelanden. Vi gav också råd om utskick och om mediakontakter. Tillsammans med pressreleasen skickades en bild som vi hade tagit på Unimers vd Carl Magnusson.

 
Nästan 15 000 i verkstadsbranschen
nåddes av nyheten om USA-satsningen

 

Resultat
Pressreleasen skickades ut till två målgrupper: fackpress och lokalpress. Nyheten publicerades av Plastforum som är en viktig kanal till plastbranschen, i deras nyhetsbrev och i deras nyhetsflöde på hemsidan. Nyheten publicerades också av Svensk Verkstad i deras nyhetsbrev som når nästan 14 800 läsare och också på deras hemsida. Även Metal Supply publicerade pressmeddelandet.
 
Unimers USA-satsning togs också upp lokalt och publicerades av Hallands Affärer och av det kommunägda bolaget Halmstads Näringslivs AB som en näringslivsnyhet på deras hemsida. Ett bra genomslag för Halmstadföretaget.

Vill du också nå media med din nyhet?
Vi gör nyhetsbedömning, formulerar och skriver pressmeddelande som är anpassat efter journalistens och redaktörens behov. Vi ger också råd, mediahanterar eller kallar till presskonferens.

Har du en bra nyhet som intresserar media?
Hör av dig till Carina eller Love. Här är mer om våra mediaaktiviteter.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!