cwlogga_m

Marknadsföring – viktig del men inte hela kommunikationen

ComWise Magasin         30 apr 2020

Strategi

Varje dag sprids budskap i ett företag eller i en organisation som handlar om verksamheten. En del tar upp marknaden, andra budskap rör nyanställda, det går ut pressmeddelande och man diskuterar vad som ska ske i enlighet med kvalitetssystemet.

Hela kommunikationsperspektivet. Därför är också våra tjänster utformade för att täcka det behovet.

I ett företag eller organisation flödar budskap och content produceras som handlar om alla delar av verksamheten. Kommunikationen blir gränslös mellan olika avdelningar, arbetsuppgifter eller kompetensområden.
 
Kommunikationen har flera viktiga funktioner. Det ska finnas personal som ska tillverka eller utföra tjänsterna som marknadsföring och säljarna har inbringat. Där behövs kommunikation men också som ett sammanhållande kitt inom organisationen.

För att fylla på med kompetens och nya medarbetare är employer branding betydelsefullt för att attrahera nyckelpersoner. Där är kommunikation avgörande. Verksamheten, som ska flyta utan problem, är beroende av någon form av kvalitetssystem som ISO 9001 där kommunikation är har en central plats. För att förbereda och hantera problem är kriskommunikation en nödvändig del av kommunikationen. Eller för att förmedla nyheter till press och media samt för att väcka opinion i en hjärtefråga.
 
Därför omfattar kommunikationen i ett företag eller organisation mer än bara marknadsföringen. Vi har skapat våra tjänster från det och bygger på en stabil kommunikationsplattform och ett redaktionsråd och contentplan för att operativt genomföra och skapa resultat, oavsett om det är marknadsaktiviteter, rekrytera medarbetare, nå personalen, underlätta produktion och andra processer eller hantera en kris.
 
För att täcka in hela det breda synfältet. Hela kommunikationsperspektivet.

Med vår kommunikationsplattform, redaktionsråd och contentplan koordineras alla aktiviteter. Vill du vet mer om hur det kan förbättra er kommunikation?

Hör av dig till oss så tar vi ett möte där vi presenterar detta närmare ur er vardag. Skicka ett mejl till Carina eller Love eller fyll i nedan!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.