cwlogga_m

Glöm inte att hålla era kommunikativa löften

ComWise Magasin  28 maj 2020

Innehåll

Uppmanar du folk att besöka hemsidan, prenumerera på ett nyhetsbrev eller följa dina sociala kanaler? Då måste du också leva upp till de förväntningar som du skapar.

Det är enkelt att lägga till en uppmaning i kanalerna, en utfästelse som skapar en förväntan. ”Prenumerera på vår blogg”, ”Gå in på vår hemsida och läs nyheter” eller bara ”Följ oss på Facebook”. De är löften som du måste infria. Annars kan viktiga målgrupper förlora intresset och sluta följa dig innan du fått fram budskapet.

Två löften är grundläggande för att bibehålla och att utöka antalet följare.
 
Berätta om innehållet
Vad handlar det om? Då vet följarna vad de kommer att få och eftersom de redan är intresserade av ämnet så har det skapat positiva förväntningar. Då kommer de att vilja fortsätta att följa dig och kanske rekommendera andra att göra det.

När målgruppen redan är intresserad är vägen mycket kortare till det långsiktiga målet med din publicering, exempelvis att fler ska känna till ditt varumärke, att få fler intresserade av att vilja arbeta hos dig eller att investera.

 

Vi vet precis hur innehållet ser ut i de tv- eller radioprogram som vi följer regelbundet. Det är avgränsat och förutbestämt. Parallellen till en dagstidning eller ett tv-program är därför uppenbar. Kommunikationen idag förutsätter att också företag och organisationer har fungerande egna kanaler.

Berätta också om hur ofta du publicerar i just den kanalen 
Då vet följarna att de får intressant innehåll vid en viss tidpunkt. Är detta livsviktigt? Nej, men lika viktigt som att du kan räkna på ena handens fingrar hur ofta din dagstidning inte kom, ditt radioprogram inte dök upp eller facktidskriften kom någon dag senare än vanligt. Avvikelser tolereras som ett undantag, men följaren förlorar tålamodet och slutar kanske följa dig om det blir vanligt.
 
För att kunna hålla fast vid publiceringarna i digitala kanaler använder vi en metod som liknar en tidningsredaktions arbete, ett redaktionsråd eller kommunikationsråd. Där diskuterar vi tillsammans med kunden hur kommunikationen ska driva trafik för att uppnå mål, oavsett kanal.

För att hålla koll på alla idéer till kommande inlägg och det som är publicerat samlas detta i en contentplan. ett verktyg som underlättar och bidrar till att man slipper leta efter den goda idén, digitalt och fysiskt. Då blir det också lättare att upprätthålla de kommunikativa löftena.

 

Kom igång med contentplanen!
Tillsammans med vårt arbetssätt och redaktionsråd som
avlastar infriar du löftena.

Infria löftena med redaktionsråd och contentplan!

Med vår hjälp, ett redaktionsråd och en strukturerad contentplan infriar du era löften. Kontakta oss så berättar vi mer! Skicka ett mejl till  Carina eller Love eller fyll i formuläret nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.