cwlogga_m

Locka till läsning med enkla textknep

ComWise Magasin  29 nov 2017

Språk och skrivtips

Vad gör en text mer läsvänlig? Vi listar några egenskaper som bidrar till att hålla kvar intresset. Visste du att läsningen oftast sker i form av ett F? Och att radavstånd är ett enkelt sätt för att göra texten luftig och lättillgänglig? Här ger vi några praktiska tips.

När läsaren uppmärksammat din text bland andra gäller det att hålla kvar intresset med hjälp av egenskaper hos texten själv. Att läsa hela texten och att klicka vidare till dina egna kanaler. Uppfattas den som tydlig, luftig och lättläst? Har den tydliga stycken, rubriker och underrubriker? Med ledning av hur texten är uppbyggd är målet att få läsaren att snabbt och enkelt hitta det som är intressant.
 
Läsningens F
I länder där man läser från vänster till höger söker sig blicken till vänsterkanten först och söker sedan igenom sidan som en f-form, från vänster till höger och sedan neråt igen till höger, precis som vi gör när vi läser. Det betyder inte att allt, eller ens alla bilder, ska ligga i vänsterkant, de har ju ett eget uppmärksamhetsvärde. Men att bryta F-mönstret leder blicken ut ur bilden och motverkar syftet att synas lätt. En bild av en människa som tittar åt vänster, exempelvis, går tvärtemot sättet vi läser på och leder blicken i fel riktning. Den ska istället samverka med läsriktningen och hålla kvar intresset inom hela ytan på pappret eller raden av sökningsresultatet på datorn.
 
Rubriker och styckeindelning
Tydliga avgränsade stycken med underrubriker underlättar. Vi läser olika när vi har konkreta mål och när vi gör en generell sökning, exempelvis över inläggen i resultatet av en googlesökning eller när vi söker varor i en e-butik. Tydliga mellanrubriker är bra både för generell sökning och när sökningen har konkreta mål. Att lätt kunna hitta valda delar man vill läsa kan vara avgörande för om man läser vidare eller inte.
 
Luft och radavstånd
Texter som känns täta och kompakta tär på läsarens tålamod. Även den mest vane läsaren kan känna ett motstånd mot att ha en lång text framför sig med mycket litet antal punkter, tätt radavstånd eller mycket små marginaler. För att få läsarna att stanna behövs en luftig känsla som också gör avgränsningen mellan skilda texter på samma sida tydligare.    
 
Med hjälp av de här tipsen får du en lättläst text. Du skapar också uppmärksamhet och intresse, oavsett om det är tryckt material eller digitala kanaler. Det bästa är att du inte behöver göra en egen kostsam undersökning av din egen läsekrets. Det är generell kunskap som gör att fler stannar kvar och ser budskapen.

Behöver du hjälp med att skriva texter?

Vi skriver texter som är lättlästa och tar hänsyn till den som du riktar dig till. Här är mer om våra textproduktioner. Eller mejla Carina eller Love.
 

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Läs flera artiklar om språk och skrivtips:

Risk för missförstånd när du ”fnuttar”
 
Språket på LinkedIn
 

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.