cwlogga_m

Relationen grunden när kommunikationen är på mottagarens villkor

ComWise Magasin  28 mars 2018

Content marketing

Säljaren vill naturligtvis sälja, men kunden verkar lyssna allt mindre på rena säljbudskap. Allt sker på mottagarens villkor. Då gäller det att skapa en relation på deras villkor och att ta reda på vad de tycker är intressant. Dela med dig av det och du förtjänar också att få komma med säljbudskapet.

Som företagare är vi ivriga att berätta om oss själva. Vi är stolta över vår vara eller tjänst och vi vill berätta om dess kvaliteter eller vad vi uppnått. Det är förståeligt. Men då blir det lätt en monolog, inte en dialog. Fokus hamnar på sändaren, det vill säga säljaren i en sälj- och köprelation. Det är lätt att glömma att lyssna i det läget. Men tålamodet tryter när det gäller säljbudskapet.
 
Vänd i stället på det hela
Be kunden berätta. Lyssna på deras berättelse om hur de blev kunder och varför. Det är ett av de fyra benen i innehållsmarknadsföring. Genom att hela tiden ha kunden i tankarna skapas en relation som bygger upp ett förtroende. Det är en inställning som är grundläggande och som vi ser bara växer. Att bjuda kunden på information och kunskap som de är intresserade av fungerar mycket bättre idag.  
 
Relationen skapar win-win
”Men vi måste ju sälja!” protesterar kanske många. Självklart vill alla sälja, men säljbudskapet behöver inte komma i första rummet. Duktiga säljare har alltid resonerat att mitt jobb är att sälja, men det gör jag bäst genom att skapa relationer.

Det måste vi också göra när en stor del av kundgruppen finns i sociala kanaler, men principen är samma. Att bygga upp förtroendet över tid. Att gilla, dela och kommentera är ett första steg. Vad du ska gilla, dela och kommentera bestäms av din kunskap om kundens frågor och utmaningar. Hur upplever kunden vägen fram till att bli kund, vara kund och att fortsätta vara trogen kund. Eller, i värsta fall, varför kunden bröt kontakten. Vad som framgångsrikt leder till köp och fokus i verksamheten ska styra. Vad kunden vill veta och tänker på just nu ska också vara vägledande för egna inlägg.

Skapa inlägg och andra aktiviteter som svarar på kundernas frågor och bjuder dem på kunskap. Om du själv startat ett initiativ som exempelvis en grupp på Facebook eller Linkedin, ge respons och svara på frågor. Det är motorn i digitalt relationsskapande.
 
Nyttan med förlängd effekt
Genom att skapa en relation upplever kunderna att du är transparent och öppen. Du får deras uppmärksamhet och får reda på vad det är hos ditt företag som de uppskattar. Vad är värdefullt för dem? Vad är de intresserade av? När kunden upptäcker fördelarna är de också beredda att berätta om det.
 
Att skapa en djupare relation med kunden tar lite längre tid, men det skapar en win-win-situation. Kanske har de idéer som företaget kan ta till sig och ha nytta av? Att låta kunderna beskriva de olika situationer då de kommit i kontakt med varan eller tjänsten ger stor kunskap. Om de har värdefulla synpunkter på varan eller tjänsten vinner de en förbättrad produkt och säljaren vinner värdefull kunskap.  
 

 

I kommande ComWise Magasin presenterar vi de fyra olika
benen i innehållsmarknadsföringen på ett mer ingående sätt.
Vi fortsätter sedan med andra inspirationskällor.

Vi hjälper er med en  kommunikationsplattform

Med en genomtänkt kommunikationsplattform är det enklare att kommunicera på målgruppens villkor.  Här är mer om vår kommunikationsplattform. Eller ställ din fråga direkt till oss, mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.