cwlogga_m

Hur planerar ni kommunikationsåret 2021?

ComWise Magasin    18 dec 2020

Innehåll

Under 2020 har sättet att kommunicera snabbt förändrats när fysiska möten blir färre till förmån för digitala. Det ställer krav på att innehållet måste vara anpassat efter kanalerna och målgrupperna på ett nytt sätt.

Digital kommunikation är idag ett självklart verktyg för att vinna nya kunder, behålla gamla och bygga varumärke. Det påverkar planeringen av kommunikationsinsatserna inför nästa år. Har ni analyserat hur pandemin har förändrat er verksamhet?

 
Här är några tips för att planera kommunikationsåret 2021


Revidera planer post corona
Kommunikationsplanen, marknadsplanen och andra styrande dokument måste revideras om de är skapade före corona, då rådde helt andra förutsättningar. Hur påverkas era varumärken, mål och kundbeteenden av pandemin? Och hur har det förändrat era sätt att kommunicera? Gör en kort analys och jämför det med planerna, vad funkar fortfarande och vad behöver ändras?

 
Bryt loss ur silostänket
Det är lätt att kommunikationen stängs inne i ett silos, en silo för varje funktion på företaget eller i organisationen. Marknadsavdelningen håller i marknadskommunikationen, HR sköter informationen kring personal och rekrytering osv.

Men kommunikation, i synnerhet den digitala, rör sig fritt, är transparent och beroende av människor som agerar och publicerar på till exempel sociala medier. Inte deras funktioner. Därför bör kommunikationen brytas loss ur det cementerande silostänket.

 
Bygg en robust kommunikationskedja
En kedja är inte hållbarare än den svagaste länken. Kommunikationen är en länk av aktiviteter och människor, från strategi, planering, budskap, innehåll, publicering till uppföljning och resultat. Den starka kedjan skapas när varje länk är genomtänkt, målinriktad och vem som har tydligt ansvar för att genomföra uppgiften.

 
Gör inte mer än vad ni mäktar med
Ta en titt i backspegeln. När kommunikationen blev allt mer digital under året med större krav på allt ska fungera, lyckades ni också upprätthålla era publiceringar som det var tänkt? Det är en god idé att välja ut några kanaler och jobba med dem. Annars blir det lätt att den som greppar över mycket tappar hela stycket...

Behöver ni hjälp med att planera er kommunikation under nästa år?

Vi är ert kunskapsrika bollplank som värderar och ger er nya perspektiv. Stödjer er med nya arbetssätt som underlättar och förenklar. Då får ni en genomtänkt och mer resultatinriktad kommunikation under nästa år.

Skicka ett mejl till  Love eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.