cwlogga_m

Så bygger du upp ett kommunikationskapital

ComWise Magasin  30 aug 2018

Strategi

Flera liv eller game over? För att få uppmärksamhet så att kommunikationen kan leva vidare behövs en viktig hörnsten. Att bygga förtroende. Oavsett om budskapet talas, skrivs eller hur det väcker intresse och kunskapstörst. Förtroende är avgörande för att kommunikationskapitalet ska växa.

Kanske har du hört ordet kommunikationskapital eller reklamkapital. Med det menar man det förtroende som du bygger upp för din kommunikation på ett sådant sätt att du också får tolerans för säljbudskapet. Det finns många fördelar med att bygga upp ett starkt kommunikationskapital.

Det bygger upp ett bra rykte, ett varumärke, som bidrar till mervärde för andra i alla sammanhang du deltar i och du blir en attraktiv samarbetspartner för andra. Om målet är att sälja en vara eller en tjänst leder förtroendet du skapat till att du får uppmärksamhet till lägre kostnad. Du behöver inte betala så mycket för reklam.
 
Som kommunikatörer ser vi det ur ett större perspektiv. Vi ser reklam som ett bland flera sätt att kommunicera där målet inte behöver vara att sälja. Förtroendet du byggt upp gör att du når ut med budskapet, oavsett syfte – att debattera, övertyga andra eller fatta beslut.

Det förtroende och de relationer du bygger upp är guld värda i framtiden, ett förbrukat förtroende är svårt att bygga upp igen. Om du bygger upp ett bra förtroende för ditt sätt att kommunicera får du uppmärksamhet i utbyte.
 
Vad förstärker eller försvagar ditt kommunikationskapital? Vad kan vi själva göra för att stärka kommunikationskapitalet? Vi ger först några allmänna råd om vad som bryter ned ett förtroende för din kommunikation och vad du ska undvika.

 

Sätt inte dig själv i centrum - att tänka utifrån sig själv som sändare skadar förtroendet. Vill du istället bygga upp förtroende, sätt dig in i mottagarens situation. Vad behöver de? Varför ska de ge dig uppmärksamhet? Vilket utbyte kan ni ha? Att kommunicera det mottagaren vill ha i rätt ögonblick bygger förtroende. Det betyder också att vara öppen, transparent och ärlig.

Var inte otydlig – att inte ge tillräcklig mängd information eller att servera mer än vad som behövs kan uppfattas som otydligt. Bristande information leder till förvirring och många frågor. För mycket information än det som egentligen räcker för att uppnå syftet leder till att målgruppen kanske ändå väljer att inte ta del av det du vill. Att snabbt och enkelt kunna hitta den information man behöver från dig och att den är tydlig kommunicerar förtroendefullt. Ge tydliga budskap. Ett exempel är de digitala kanalerna. Vad kan besökarna förvänta sig för typ av kommunikation och hur ofta?

Avbryt inte - att avbryta och att störa mottagaren kan upplevas som negativt. Exempel på detta kan vara när en reklamfilm som bryter mitt i ett program eller en film. Det kan också vara att välja fel tidpunkt. Det frivilliga och självvalda bygger förtroende. Att locka, intressera och att kommunikationen angår just den personen är bättre än avbrott. Att finnas där mottagaren är och när hon eller han själv söker information, upplysning eller underhållning stärker din kommunikation.

Detta är generella råd. Men vad betyder det i olika situationer, exempelvis det personliga mötet eller när du gör en presentation? Vad betyder det i sociala kanaler och på hemsidan? Och vad betyder det när det gäller texter? I nästa ComWise Magasin tar vi upp kommunikationskapitalet i fler situationer.

Vi hjälper er att bygga upp kommunikationskapitalet

Det bästa sättet är att börja med en kommunikationsplattform. Den ger all viktig kunskap för att bygga upp reserurserna och sedan sätta dem i bruk.

Här är mer om vår kommunikationsplattform.
Eller mejla Carina eller Love.

 

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!