cwlogga_m

Raka besked viktigt i kriskommunikationen

ComWise Magasin  31 mars 2020

Språktips

Ett scenario som coronasmittan ställer extra höga krav på hur vi kommunicerar. Situationen präglas av osäkerhet kring vad som ska hända och den oro som alla känner. Då behöver språket vara vardagsnära och enkelt. Vi ger dig råd om språket i kristider.

Är du den som ska vara sammanhållande och informera i kristid? Då är det dags att verkligen se de som du ska tala till framför dig när du planerar vad du ska säga, att tänka på att de du talar till är oroliga och att tänka dig in i vad du hade velat veta i deras situation. Vi ger några tips.
 
Öppenhet och transparens gör att man förebygger onödig oro. Det skapar också förtroende för att man presenterat de fakta som finns och att man vill ge en tydlig och fullständig bild av situationen. Berätta vad som har hänt, vad man gör just nu och vad är syftet med det man gör. Vad har man gjort och vad vill man undvika?
 
I kommunikationen i kris kan det finnas en risk att stundens allvar gör språket för högtravande och allmänt, ett sätt att uttrycka sig som lätt kan uppfattas som kanslisvenska. Låt det tvärtom bli vardagsnära. I stället för uttryck som ”krisläget” eller ”rådande läget”, beskriv situationen konkret och vad den lett till, eller riskerar att leda till och vad det får för konsekvenser. I stället för att säga att vi ”vidtar åtgärder”, berätta vilka åtgärder man vidtar just nu.
 
Visa empati på ett konkret sätt, även språkligt. Ha just de personerna i tankarna som du ska rikta dig till när du förbereder dig för att tala till dem. Att säga ”många har drabbats” eller ”många känner” är mer opersonligt och allmänt. Visa empati och medkänsla genom att använda konkreta exempel, beskriva ett scenario eller att dela med dig av hur du själv känner.
 
Men det viktigaste är att skapa en vi-känsla, exempelvis genom att beskriva vilka ansträngningar vi måste göra eller vad vi måste förbereda oss för mentalt och att alla delar samma situation. Det kan också bidra till vi-känslan att beskriva målet. Ge en bild av målet när vi gemensamt har kommit ur situationen.

Saknar du plan för kriskommunikation?

Coachning och råd om kommunikation eller en bra plan för din kommunikation. Vi hjälper dig.  Mejla Carina eller fyll i nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den sbannab förändingen inom kommunikation och marknadsföring.