cwlogga_m

Språket på LinkedIn och hur det skiljer sig från
andra sociala medier

ComWise Magasin  28 mars 2018

Språk och skrivtips

Språket i sociala medier skiljer sig från varandra.  Vi ringar in vad som kännetecknar språket på Linkedin.

Linkedin är yrkesnätverket framför andra sociala kanaler. Språket på Linkedin skiljer sig från det på Facebook, Twitter eller Instagram. Många olika funktioner styr hur vi använder språket där. Först och främst syftet med att vara där: vi skapar kontakt, nätverkar, kommenterar och skriver egna inlägg. Målgrupperna är också mycket olika och har påverkan på hur vi uttrycker oss – från vänner och bekanta på Facebook till olika yrkesgrupper och arbetsgivare på Linkedin.
 
Dela, kommentera och egna inlägg
Det vardagliga flödet på Linkedin består av att dela, kommentera och publicera egna inlägg. Inte minst för att Linkedin själva premierar inlägg som inte länkar ut framför gillamarkeringar och delningar. Inte konstigt, kanske. Ju större engagemang, desto bättre. Att du finns där med kommentarer är viktigt. När du delar, kommentera alltid med en förklaring till varför du delar just det inlägget, lägg till en kommentar om själva ämnet eller svara på den fråga som ställs i inlägget.

Stilen i inläggen på Linkedin är mer formellt än till vänner och bekanta på Facebook. Det som man kallar TT-svenska - språket som man använder på nyheterna i tv eller i radio - är en bra riktlinje. Ett bra exempel på när språknivån är för hög fanns hos en kontakt på Linkedin nyligen. En skola hade workshops för att ta tag i ”prokrastineringsproblemet”. De hade fått uppmärksamhet för det i pressen och det var det som inlägget handlade om. Den lokala tidningen hade förtydligat och det borde man också gjort i inlägget. Många har kanske inte hört ordet och det används inte så ofta. Att skjuta upp något eller vänta in i det längsta med att ta tag i något förstår vi, däremot. Eleverna sköt upp att läsa läxorna alldeles för länge. Använd därför en mellannivå i språket, inte alltför svåra ord eller fackuttryck som kan behöva förklaras.

Här är en rapporterande text som kort och tydligt informerar om något som har hänt. Inlägget svarar på nästan alla de frågor som är riktlinjen för att skriva en notis eller en artikel i en dagstidning: vad, var, när, vem och varför.
Saklighet och tydlighet är också något vi rekommenderar på Linkedin. Man ser sällan ett ironiskt skämtsamt språk på Linkedin på grund av risken för missförstånd. De som är vana vid Linkedin förväntar sig ett språk som tar upp fakta, som hör till sammanhanget och som har en sakligt debatterande ton.

Här är ett exempel på en mycket kort text. Den är tydlig, förklarar kopplingen till vad det är som gör inlägget aktuellt och innehåller ett tydligt argument:
Längden på texterna är inte det viktiga, Linkedinpubliken läser gärna lite längre texter. Att inläggen är kvalitativt bra, attraktiva för läsaren och tydliga har större betydelse än hur långa de är. För längre texter är huvudsaken att skapa tydlighet med mellanrubriker och att styckeindelningarna markerar gränserna mellan olika teman. Det hjälper läsaren att välja det som är relevant för honom eller henne.  
 
Fackspråket i yrkesgrupperna
Stilen i inläggen i yrkesgrupperna skiljer sig från språket i andra flöden. Det är vanligt med svårare ord eller fackuttryck i olika grupper på Linkedin. Det är mer specialiserat och där kan man förvänta sig att målgruppen har en viss yrkesjargong, ett sätt att prata med varandra som man lagt sig till med i arbetsvardagen. I en grupp som exempelvis helt riktar sig till ekonomer eller till jurister kan man vänta sig en del termer som hade behövt förklaring i andra sammanhang.

Här är ett exempel från en yrkesgrupp om digital marknadsföring.
Det finns många termer som kan kräva förklaring utanför gruppen:
AI Consultant, marknadsföringstratten, kundresan och know-like-trust-kedjan redan i presentationen och i rubriken. Inom gruppen förväntar man sig ingen förklaring, det kan tvärtom bli ett motstånd inom gruppen om man börjar förklara termer som de tycker är på för låg nivå. Det får inte missförstås till att man inte får använda mer formella ord utanför grupperna, ord som inte är så vanliga eller fackord. Det är bara positivt att lära sig nya ord, men då kan man behöva lägga till en förklaring så att alla förstår.
 
Skillnaderna mellan de olika kanalerna gör att var och en av dem kräver sin strategi, sin tanke och ett beteende som är speciellt för just den kanalen. Genom att känna till särdragen kan man lyckas bättre.

 
►  I kommande artiklar berättar vi mer om hur du kan använda Linkedin som redskap för att skapa relationer, varför regelbundenheten är viktig och hur inläggen och aktiviteterna skapar en bra bild av ditt företag eller din organisation. Linkedin kan också vara en viktig del av en övergripande plan för marknadskommunikationen.

Har du koll på ditt nätverkande på LinkedIn? Vet du varför och när nästa innehåll ska publiceras?
Vi har tagit fram en statusrapport som ger svar. Ett första steg mot ett framgångrikare nätverkande!

Behöver du hjälp med att skriva inlägg till LinkedIn?

Vi hjälper dig med att skriva kärnfulla inlägg som förmedlar det du vill säga. Här är mer om våra textproduktioner. Eller mejla Carina eller Love.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den sbannab förändingen inom kommunikation och marknadsföring.