cwlogga_m

Välj rätt språk – för målgruppens skull

ComWise Magasin         28 nov 2019

Strategi

Säkert har du sett butiksskyltning med texten SALE! Blandning av olika språk kan bidra till otydlighet. Målgruppsanalys är en viktig bas för val av språk. Vi förklarar varför.

Som kommunikatörer ser vi ofta att det finns en tvekan om vilket språk man ska använda. Ibland är det företagets branschspråk som har fått styra, ibland den engelsktalande kundgruppen och ibland tas hänsyn till engelsktalande medarbetare. Resultatet blir ofta att man blandar engelska och svenska.

Här är några exempel på när blandspråk orsakar onödiga avstånd och otydlighet gentemot olika målgrupper.


I reklamfilmer
talar man ofta engelska eller blandar engelska och svenska. I ett exempel, en av Smarteyes reklamfilmer, gör Izabella Scorupco en provläsning på en teaterscen.

Hon börjar läsa reklamtexten innantill på engelska, men avbryter sig och frågar killen bakom kameran: ”Ska det verkligen vara på engelska?” Han svarar: ”Just read the lines, please”. Han förstår uppenbarligen svenska, men svarar på engelska. Sedan följer en copytext på svenska och sist Smarteyes logotyp med engelsk undertext: ”Smarteyes, We design affordable eyewear for you”. Kanske driver de lite med fenomenet blandspråk och att det blivit så vanligt?
 

I sociala medier
finns också många exempel. Ett företag vi följer på Linkedin delade en uppmaning att läsa en av deras svenska artiklar. Uppmaningen var på engelska. Uppmaningen följdes av ett in Swedish för att läsaren skulle slippa att upptäcka att artikeln var på svenska när man redan klickat. Under den engelska uppmaningen fanns också ett klick till en mycket dålig Google-översättning till svenska. Länken till själva artikeln under uppmaningen och bilden var skriven till hälften på svenska och till hälften på engelska. En språkblandning som var mycket förvirrande att läsa och som inte var till nytta för läsaren.

När vi frågar varför företagen valt att göra så här svarar de att deras branschspråk är engelska, att de har en stor grupp engelsktalande kunder eller att de har flera engelsktalande anställda i Sverige som inte pratar svenska och som de annars riskerar att utesluta.


Språkvalen handlar om målgrupper. En språkblandning som i de olika exemplen riskerar att missa målet kommunikativt. Argumentet att ”svenskar förstår ju engelska så bra” håller inte för företag som vill göra seriösa kommunikativa val som bygger på tydlighet, att nå fram på ett övertygande sätt till en målgrupp eller att skapa goda relationer med kunderna. 
Undvik en lose-lose-situation i språkvalet
När man i själva verket kan ha bästa avsikten att skapa goda relationer i sin kommunikation riskerar man istället att skapa en situation där båda målgrupperna blir förlorare, en lose-lose-situation.

För engelsktalande blir rubriker, kommentarsfält och artiklar på svenska helt obegripliga. Svenskan är ett mycket litet språk globalt sett. Motivationen för engelsktalande att lära sig svenska är inte heller så hög, eftersom vi och många i deras omgivning talar engelska som andraspråk. Då hjälper det inte heller att varna i förväg att budskapen är skrivna på svenska, som i exemplet från sociala medier. Effekten blir istället att budskapet till målgruppen är att här följer en artikel som du inte kan läsa! I själva verket bidrar inte insatsen, själva artikeln, till ett positivt värde för kunden i kommunikationen.

Inte heller för svensktalande, kunder och alla andra intressenter, blir resultatet riktigt bra. Vi förstår oftast engelska ganska bra eftersom vi lär oss det under nästan hela skoltiden, men språkvalet stärker inte relationerna på långa vägar så mycket som det kunde ha gjort. Genom att rikta engelsktalande reklam till en svensk publik eller genom att dubba till svenska signalerar man att den svensktalande mottagargruppen kommer i andra eller tredje hand! Vi har varken orkat göra en originalfilm på svenska, eller orkat göra en bra textöversättning. Man missar också, kanske omedvetet, de som faktiskt inte behärskar engelska så bra.
 
Både svensk- och engelsktalande blir förlorare om man inte ser språkval och ordval som ett sätt att skapa tydlighet och bra relationer med de olika målgrupperna var för sig.


 

Våra råd för språkval som skapar relationer
Visst förstår de flesta svenskar engelska bra,
men vårt råd är ändå:

 

  • använd språket hos den målgrupp som du vill skapa en relation till och gör det konsekvent
     
  • håll en hög kvalitet på översättningen om det innebär att du måste översätta
     
  • ta med språkval när kommunikationen och marknadskommunikationen planeras
     
  • skilj på branschspråk, enstaka individers språkbehov på arbetet och språk till olika kundgrupper så att det inte blir som i vårt exempel från sociala medier.

Gör medvetna val och gör målgruppsanalysen innan språkvalet. Är man verkligen intresserad av de målgrupper man riskerar att förlora genom att prata engelska eller att blanda bör man väga in det i språkvalet.

Om man har en kundgrupp som talar ett annat språk än företagets eget så finns det väl också underlag för att bry sig så mycket om dem att man vill nå dem på deras språk? Det är definitivt värt ansträngningen att göra genomtänkta språkval för att skapa relationer och få ett bra rykte. Det handlar i grunden om att skapa bra relationer med den man kommunicerar med.

Carina Wahlstedt Janson

Vill du få fler tips om era språkval?
Skicka ett mejl till Carina eller Love

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!