cwlogga_m

Risk för feltolkning när emojier ger dubbla budskap

ComWise Magasin  27 aug 2020

Innehåll

Hur kan samma emoji tolkas både positivt och negativt i ett och samma inlägg? Vi berättar varför och ger dig tips på rutiner som är bra att ha innan du trycker på publicera-knappen.

Harmlösa klick på emojier i inlägg, från tummen upp till arga gubben, kan tolkas väldigt olika och skapa missförstånd. Hur tolkar du emojierna i inlägget nedan?

Bild från Facebook
Bild från Facebook

Utrymmet för tolkning av de olika symbolerna i inlägget är större än man tror. Den översta meningen”Det kokar bland barnmorskorna på Danderyds förlossning” är ett påstående, ett konstaterande att något händer. Med tummen upp kan man uttrycka att man gillar att den som gjort inlägget uppmärksammat frågan eller har delat det. Men tummen upp kan också tolkas som att man håller med barnmorskorna i sak.

Arga gubben kan på samma sätt tolkas olika. Å ena sidan att man sympatiserar med barnmorskorna som vägrar jobba extra för att de får sänkt ersättning. Då betyder det ungefär: det här gör mig också arg! Å andra sidan kan man välja den för att man ogillar barnmorskornas protest. Texten är formulerad ”Barnmorskor vägrar jobba extra i sommar – ersättningen har sänkts”. Då är en rimlig tolkning av arga gubben att man tycker att det är fel att de protesterar och att de kräver högre ersättning.
 
Att emojierna kan tolkas så olika beror på att texten man ser i anknytning till bilden innehåller flera olika sakpåståenden att ta ställning till, att de innehåller värdeord eller hur de är formulerade: som ett negativt eller positivt påstående. Det gör det svårt att välja en emoji som sammanfattar allt utan att det blir otydligt. 

Vanligt med dubbeltydiga tolkningar
Vi gjorde stickprov i vårt eget flöde och behövde inte leta länge innan vi hittade fler exempel än DN.SE-inlägget på oklara eller dubbeltydiga tolkningar som den som klickade kanske inte alls hade tänkt sig.

Handfasta tips
Som i all kommunikation handlar det om att vara tydlig. Vi vägleder dig med några tips för att undvika missförstånd:

  • Läs rubriken och ingressen noga och ta reda på om det finns värdeladdade ord eller motstridiga påståenden
  • Läs hela inlägget innan du väljer emoji eller kommenterar – statistik visar att många tyvärr agerar utan att ha läst igenom hela artikeln
  • Om emojin kan missuppfattas, välj att kommentera istället eller komplettera med en kommentar för tydlighets skull
  • Kommentera alltid när du väljer att dela – det gör dig mer trovärdig, det förklarar varför just du tycker inlägget är intressant och det gör att du blir tydlig med varför du vill dela det
  • Välj emoji utan kommentar bara om budskapet är entydigt.

Det finns många liknande fällor varje dag som kan orsaka missförstånd. Detta är bara ett exempel. Med rutiner blir kommentaren tydlig och du undviker att bidra till missförstånd och ett aggressivt tonläge i en kanske redan infekterad debatt.

Vi hjälper dig i din digitala kommunikation

Funderar du på vilken reaktion dina inlägg kan komma att få, eller hur du ska lägga upp din kommunikation i digitala kanaler?
Vi ger dig råd. Ring Carina på 0704 579 573 eller fyll i formuläret nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.