cwlogga_m

Källgranskning viktigare än val av kanal under pandemin

ComWise Magasin    18 dec  2020

Innehåll

Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet släpptes nyligen. En del handlar om källkritik och att förtroendet för internet fått sig en knäck under coronapandemin. Men svenskarna valde etablerade media, oavsett kanal. 

Självförtroendet hos svenskarna när det gäller källgranskning på internet har minskat något under pandemin. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet som publicerades nu i december. Hur har ansvariga, regering och myndigheter, skapat förtroende för sin kommunikation och hur påverkade det svenskarnas val av källor?
 
Stort förtroende för etablerade medier
I rapporten (s. 65) fokuserar man på internet, kanalen, och skiljer inte ut den från själva källgranskningen. Det är synd, för svenskarna har visat stort förtroende för etablerade media som är kända för att faktagranska innan publicering. När svenskarna söker information om coronapandemin toppar tv:s nyhetssändningar, digitala dagstidningar, radio och myndigheternas webbplatser listan över mest använda kanaler (Svenskarna och internet, s. 98). Att kunna lita på fakta har varit avgörande för att man ändrat beteende något och följt etablerade nyhetsförmedlare, oavsett om det är tablå-tv eller internet.
 
Regelbunden kommunikation - viktig faktor
Direktsända och regelbundna pressträffar, både i tv och på nätet, och digitala sändningar från nyhetsmedia, dags- och kvällstidningar har skapat störst förtroende. Publiken vande sig vid regelbunden daglig uppdatering om läget. En framgångsfaktor för regeringens och myndigheternas kommunikation. En trygg och regelbunden relation betyder mycket i sociala medier om man som företag eller organisation vill bygga upp en relation med en publik. Då vet de redan när de börjar följa vilken typ av innehåll de kan förvänta sig, i vilken kanal och vilken dag och tid publicering sker.
 
Influencers betydelse
Samarbetet mellan regering och influencers på nätet skapade också stort förtroende. Influencern hade redan hade en god relation till publiken, vilket gjorde det möjligt att rikta sig mot en snävare målgrupp, exempelvis mot ungdomar eller olika yrkesgrupper. En idé som skulle kunna utökas till flera olika målgrupper och som skapar en verklig dialog mellan regeringen och allmänheten genom frontfigurer som just de här målgrupperna identifierar sig med och har förtroende för.
 
Krishantering på beprövat sätt
Regelbunden uppdatering på myndigheternas hemsidor vann också svenskarnas förtroende. Att man krishanterade på beprövade sätt genom att ha tydliga och synliga budskap på hemsidorna som också lyftes fram i presskonferenserna och i andra sammanhang var en framgångsfaktor.

Klokt agerande 
Det är alltså viktigt att skilja på förtroendet för källorna och för internet som sådant, och man får inte glömma att både etablerade dagstidningar, tv- och radiokanaler också finns på nätet. Svenska folket agerade klokt. De följde etablerade publicister som är kända för god källhantering och granskning och som redan byggt upp ett förtroende under lång tid.

Läs rapporten här!
 

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.