cwlogga_m

Synas i pressen - Så skriver du en pressrelease

ComWise Magasin         30 apr 2019

Press och media

Publicering sker helt på redaktionernas villkor. De gör sina bedömningar utifrån nyhetsvärde och värde för läsarna. Det är så det ska vara. Men man kan öka chanserna rejält att få uppmärksamhet. I förra ComWise Magasin skrev vi om förarbetet. Nu ger vi tips om att skriva själva pressreleasen.

Att lyckas med att få uppmärksamhet i pressen kan delas in i tre steg: långsiktig planering, en bra pressrelease och till sist uppföljning, att veta hur du ska agera när du lyckats fånga deras uppmärksamhet. Vi fortsätter med pressreleasen.
 
Nyckeln är att underlätta för journalisten
Att underlätta för redaktionen och journalisten är nyckeln även när det gäller pressreleasen. Journalisten ska känna igen tidningsspråket och vid behov kunna använda din text i stort sett som den är och lyfta in i tidningen. Här är några konkreta tips som ger pressreleasen en skjuts framåt:

 

  • Ta inte med flera nyheter i en och samma pressrelease. Fokusera på en. Många tror att det ökar chanserna, men det är tvärtom.
  • Texten ska lyfta fram nyheten genom att ge svar på alla frågor om när, var, hur, vem, vad och varför.
  • Den mest intressanta och relevanta informationen som ska få redaktionen att bli intresserade ska placeras först, här gäller inte att spara det bästa till sist
  • Texten ska vara kort, högst en A4
  • Tydlig sammanfattande ingress och mellanrubriker underlättar läsningen
  • Kort presentation, gärna en faktaruta, om företaget
  • Citat hjälper redaktionen att se personen bakom nyheten
  • Korrekturläs
  • Skicka med bilder

 
När pressreleasen är skriven är det dags att trycka på sändknappen. När du skrivit har du redan en bild av vem du ska skicka till och skapat kontakt i förväg med aktuella tidningar och tidskrifter. Nu tar uppföljningsarbetet vid. Nästa gång skriver vi om vad som händer efter att pressreleasen är skickad.
 
 

 

Vill du ha hjälp med att skriva pressreleaser?
Hör gärna av dig till oss!


Vill du ha hjälp med presskontakt, från förarbete till uppföljning? Hör av dig till oss så ger vi snabb feedback! Skicka ett mejl till Carina eller Love.

Läs vårt kundcase hur Unimer fick publicitet:

Pressmeddelande för Unimer och deras USA-satsning

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!