cwlogga_m

Linkedin - Tre frågor som avgör hur framgångsrik ni är med nätverkandet

ComWise Magasin    31 mar 2021

Innehåll

För att dra full nytta av nätverkandet på Linkedin behövs tre svar på tre enkla frågor: Varför ska ni nätverka, vilka budskap ska ni nätverka med och hur det ska gå till.
Men svåra att svara på?

Vi ger några vägledande råd.

Linkedin är en fantastisk chans till möten, särskilt i dessa tider. Vi märker ett ökat intresse för nätverket. Det är inte så märkligt. Behovet att möta människor finns hela tiden och kan man inte träffas så är digitalt en bra lösning. I det digitala mötet växer relationer som är grunden för att ge kunskap, stimulera och berätta om verksamheten. Och till sist få affärer spira fram.
 
Rätt ofta ser vi att det finns en god vilja att nätverka men det saknas ett helhetsgrepp. Det handlar om att besvara tre frågor:

 
1. Varför?
Man måste veta varför man ska lägga tid på Linkedin och hur nätverket uppfyller mål.

Alltså behövs det tydliga mål och en bra planering.


 
2. Vad?
Det handlar också om att ge en komplett bild och inte bara se nätverket som en kanal för att sälja sin produkt eller tjänst.

Alltså behövs ämnen och uppslag som berättar om hela verksamheten för att utbilda, engagera och stimulera, inte bara för sälj utan för alla kommunikationsbehov.


 
3. Hur?
För att få en kontinuerlig påverkan med rätt budskap i rätt tid behövs ett strukturerat arbetssätt.

Alltså skapa rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning för att allt ska kunna fungera och med verktyg där publiceringsplanen är det viktigaste.
 
Kan du svara på alla tre frågorna?

Vill du få hjälp med att besvara de tre frågorna?
Börja först med att få en aktuell bild av nätverkandet. Det gör du enklast genom att beställa vår rapport:

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.