cwlogga_m

Kommunikativa framtidstips för 2019

ComWise Magasin         29 jan 2019

Strategi

Trendspaningar som fokuserar på teknik och digitala medier är många - men utan själva innehållet, inget som driver de digitala medierna. Utifrån millenniegenerationens tankar om vad som får dem att fastna för företags och organisationers varumärke och budskap hittade vi intressanta kombinationer.

Linkedin och Ipsos´undersökning The Financial Brand frågade millennie-generationen vad de tänker på när de väljer varor eller tjänster. De viktigaste frågorna för dem var: Finns en stark närvaro i sociala kanaler? Identifierar jag mig med känslan eller syftet, känner jag en samhörighet med varumärket? Är ryktet positivt på nätet? Finns rekommendationer från någon jag kan relatera till? I kombination med spaningar kring digitala medier - exempelvis Content Marketing Institute, Kntnt och undersökningen Svenskarna och internet - hittade vi riktigt intressanta trender som påverkar våra sätt att kommunicera bortom ett år.
 

Trenden går helt klart mot ett rikare utbud av innehåll i egna kanaler. Bygg relationer med följarna genom att publicera mycket att uppleva och läsa regelbundet. Då är det också lättare att bli hittad i sökmotorerna. Den tydliga signalen från sökmotorföretagen är att de premierar större mängd innehåll och hög kvalitet. Texterna ska ha stor språklig kvalitet, vara korrekturlästa, vara original, väcka intresse och kunna hittas i sökmotorer. Rubriker anpassade för att nå just din målgrupp i sökmotorerna och bra uppmaningar, call-to-action, leder dem till dig.

 
Ett rikare innehåll kräver struktur. Att dela in innehållet i ämnesområden eller ämneskluster hjälper läsarna att hitta det som är relevant och betydelsefullt för dem. Det ger minst två fördelar. Genom rekommendationer av typen ”Tycker du om det här innehållet så vill du förmodligen ta del av det här också” ökar chansen att besökaren i dina kanaler stannar kvar och hittar mer. Den andra fördelen är att då får du också reda på mer om målgruppen, vad vilka personer är intresserade av, eftersom du får stor mängd mätbara data om beteenden och var trafiken kommer ifrån. Då syns också målgruppens ändrade beteende snabbt. Det skapar inte bara värdefulla relationer, utan ger också mer information för att kunna hänga med när intressen och trender ändras.
 

Att hitta i sökmotorerna blir mer avancerat och enklare på samma gång. Avancerat för att det inte längre bara handlar om enstaka ord. Enkelt för att sökningarna hela tiden blir mer och mer lika vardagsspråk. Tekniken ger oss större möjligheter att använda hela fraser och frågeord. Den är också anpassad till röststyrning. Med hjälp av exempelvis sökfrasen ”Vem fick nobelpriset i litteratur 2018” förstår man ganska snabbt att ingen utsågs förra året. Räkna med att de som söker använder vardagsspråk och fullständiga fraser med frågeord som vem, vad eller när.
 

Användningsområdena för sociala medier blir bara fler och fler. Att marknadsföra sig själv, spana på arbetsgivare och arbetstagare och knyta professionella kontakter är redan populära användningsområden som ökar hela tiden. Nu tillkommer allt fler tillämpningar som används av allt fler personer. Sociala kanaler används i allt större utsträckning till att göra research, att kommunicera med kollegor och att leta nya idéer. Redan etablerade användningsområden växer och nya användningsområden upptäcks. Ryktet om många sociala kanalers död är överdriven.
 

Anledningarna att kommunicera bara ökar: att skapa relationer, hämta kunskap, testa idéer och att dela med sig av den kunskap man själv har. Att dela med sig ger dessutom mycket tillbaka i nätverk och relationsskapande.
 

 

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!