cwlogga_m

Undersökning om vanliga misstag som försvårar kommunikationen på hemsidan och sociala medier

ComWise Magasin    29 sep 2020

Innehåll

Marina Rashid, som praktiserade hos oss under våren, granskade hemsidor och sociala kanaler hos tolv halländska företag och ett kommunalt bolag. Några av de återkommande misstag hon hittade blev användbara tips för att lyckas digitalt.

Vår praktikant Marina Rashid, sistaårsstudent på Språkvetarprogrammet med inriktning textbearbetning på Högskolan i Halmstad, djupgranskade hemsidor och sociala medier hos tolv halländska företag och ett kommunalt bolag under våren.

Här är hennes råd för att ha framgång med hemsida och sociala kanaler.

Skapa en strategi
Många frågor behöver besvaras innan man publicerar. Vad ska publiceras och när? Vem ska hålla kanalerna aktuella? Vem bevakar dagligen och svarar på frågor och bemöter kommentarer? Det är viktigt för att hålla kommunikationen levande. En policy behövs också om någon skulle utsätta kanalen för trolling. Ett arbete som kräver en strategi för en tid framåt. Utifrån den är det sedan mycket lättare bygga på med dagsaktuella och andra spontana inlägg. Då kan man få ett riktigt flyt i kanalerna som kommunicerar att företaget eller organisationen är aktiv.

Vår praktikant Marina Rashid från Högskolan i Halmstad ger flera råd som gör det lättare att undvika ad hoc-publiceringar och att hamna i tidsnöd.

Samla uppslag till publicering som en redaktion
lltför många startar kanaler, men publicerar i värsta fall bara ett fåtal inlägg utöver semesterledighet, att man besökt en mässa och en julhälsning. Det räcker inte för att få mer trogna följare. Följarantalet i kanalen växer om alla bidrar till uppslag och om man regelbundet tar upp idéer och arbetar som en tidningsredaktion för att få en bred variation i inläggen. Då är chansen mycket större att följare blir intresserade och stannar kvar.

Se över språket 
Gör texterna lättare att läsa med hjälp av tydlig styckeindelning, mellanrubriker och ett läsvänligt typsnitt. Då hittar följarna snabbt det som de är intresserade av och chanserna ökar att bli läst. Ju färre språkfel, desto högra rankar också Google. Att ge publiken sitt eget språk, att undvika att blanda engelska och svenska, ger en större närhet. Om man riktar sig till en målgrupp som talar ett annat språk än svenska är det bättre att ge den gruppen en bra översättning som talar till dem.

Anpassa innan du publicerar samma budskap i flera kanaler 
Varje social kanal har sitt syfte, sin publik och begränsningar i utrymme. Publiceringen får därför större framgång om man anpassar till kanalen i stället för att slentrianmässigt publicera samma material i olika kanaler. Publik i sociala kanaler är också mycket mindre toleranta mot säljbudskap än publiken på hemsidan, men de vill gärna veta mer och ta del av din expertis.

Marina menar att dessa råden gör det lättare att undvika ad hoc-publiceringar och att hamna i tidsnöd. Det blir också lättare att ligga före och tidsinställa publiceringen exempelvis inför en ledighet eller om man har en period då det är lättare att producera inlägg i förväg.

Vi omsätter dessa råd i praktiken och skräddarsyr en lösning så att er kommunikation får ett lyft.

Från råd till handling. Vi berättar hur. Skicka ett mejl till  Carina eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.