cwlogga_m

Så blir värdeord inga värdelösa ord

ComWise Magasin  26 juni 2018

Strategi

De är ståtliga och respektingivande, värdeorden. De är en viktig bas som hela kommunikationen vilar på. Därför måste de hanteras varsamt. Här ger vi några tips så att värdeorden inte blir värdelösa ord.

Vilka värdeord har ni valt? En kund svarade snabbt och direkt. Effektivitet, kundnära, lösningsorienterad och kanske det mest förekommande: kvalitet.
 
Ordet har två uppgifter. För det första måste värdet vara skrivet på mottagarens villkor, en intresserad mottagare som ska förstå vad ordet innebär. ”Aha! Man vill framstå som effektiv!” Ett varumärke växer fram och stärks först när värdeordet omsätts till handling. Men ordet måste vara noga underbyggt, vara tydligt och man måste ha klart för sig hur det skapar nytta för kunden eller mottagaren. Annars är det lätt att ordet blir missuppfattat.
 
Den andra uppgiften är att värdeordet bär på en uppmaning. Ordet effektivitet signalerar: ”vi är effektiva!”. Då förväntar sig kunden att man också är det. För värdeordet är ett löfte, att ”om ni anlitar oss så får ni också en smartare lösning som sparar tid och resurser”. Löftet måste infrias, annars blir värdeordet lätt ett värdelöst ord.
 

Här är några tips:
 
1. Vaska fram era värdeord ur den nytta som ni ger kunderna. Kontrollera om kunderna upplever samma sak i kontakterna med er. Om inte måste värdeorden modifieras eller så måste ni leva upp till dem på ett bättre sätt.
 
2. Undvik alltför vanliga värdeord som kvalitet. Om era konkurrenter har samma värdeord sticker ni inte ut och det blir svårt för kunderna att skilja er från andra. Varumärket blir svagare.
 
3. Gör orden levande, visa i ord och handling att ni verkligen är det ni säger. Stäng inte inne era värdeord i en pärm. De är ingen managementprodukt för varken ledning eller beslutsfattare, de ska istället syresätta hela företaget eller organisationen med kundlöften som alla har ett ansvar för att infria. Alla i hela företaget är en viktig målgrupp, tänk inte enbart på kunderna och marknadsföringen.

Behöver du hjälp med formulera värdeord som infriar era mål?

Det hjälper vi till med. Är du även intresserad hur värdeorden hänger ihop med hela er kommunikation och marknadsföring? Då är det en god idé att läsa om vår kommunikationsplattformHär kan du också läsa mer om våra textproduktioner. Eller kontakta oss, mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.