cwlogga_m

Mer nytta när budskapen förankras i värdena, varumärke och affärsmål   

ComWise Magasin         31 jan 2020

Strategi

Vill du att kommunikationen ska ge resultat och infria mål? Kanske en utmanande fråga, men den är faktiskt avgörande. Då måste budskapet och innehållet vara fast förankrat i värden, varumärke och affärsmål. Annars blir det svårt att mäta hur framgångsrik kommunikationen var.

Många uppskattar att skriva, att formulera och publicera i kanalerna. Att få utlopp för det som man brinner för och engagerar och sedan snabbt och enkelt förmedla. En chans att påverka och berätta om det som händer i företaget eller organisationen.
 
Varför är det viktigt att kommunicera? Den frågan är betydligt mer brännande än att producera texter och innehåll. För att visa att vi finns och vårt varumärke! Men det leder snabbt till nästa fråga: Varför är det viktigt att visa att ni finns? Så att kunderna hittar oss! Och? Så att de hittar till våra kvalitetsprodukter som vi levererar på 24 timmar! Aha! Där kommer två värden fram: kvalitet och leveranssäkerhet.
 
Genom att basera budskapen på dessa två värden är det lättare att mäta resultatet av kommunikationen, hur många som läst och engagerat sig och kanske skickat ett mejl. När värdena sätts ihop med affärsmålen blir det riktigt intressant eftersom då kopplas aktiviteter direkt till budskapen via värdena och varumärket.
 
Då börjar budskapen bli användbara som ett verktyg för att nå önskat resultat. Det är då som budskapen vässas.
 
Samtidigt bleknar de budskap som saknar förmåga att driva säljprocessen vidare. Allmänna ord om något som hänt i branschen får ingen tyngd och uppmärksammas inte eftersom läsaren inte alltid förstår kopplingen mellan en allmänt hållen text och vad det har med verksamheten att göra.

Har du koll på era värden?
Är de en självklar bas för hur ni kommunicerar?


Om inte så hjälper vi gärna till att vaska fram dem, hör av dig till oss! Skicka ett mejl till Carina eller Love eller fyll i nedan!

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.