cwlogga_m

Ta steget och vässa din kommunikation på LinkedIn

ComWise Magasin    8 jan 2021

Strategi

Många berättar att de ”är på LinkedIn”. Men vi ser att nätverket skulle kunna användas mer effektivt. Att ta tillvara alla de möjligheter som faktiskt nätverket bjuder på. Det behövs en översyn av kommunikationen, av profilerna, vad som publiceras, tidsplaner för att få till en kontinuitet och ett smartare arbetssätt. Det erbjuder vi med vår nya tjänst.

Poängen med Linkedin är att publicera innehåll som väcker uppmärksamhet och ett intresse som leder till fler följare som agerar. Nätverket växer och blir ett verktyg för att nå affärsmål och öka lönsamheten.
 
För att nå dit behövs flera steg där en uppdaterad profil är en förutsättning. Det handlar också om att ha en klar agenda vad man vill kommunicera och ha en genomtänkt tidsplan. Dessutom ett väl strukturerat arbetssätt som kör igång nätverkandet på allvar.
 
Därför har vi skapat en tjänst som hjälper till med just detta.
 
Har du koll på ditt nätverkande på LinkedIn?
Vet du varför och när nästa innehåll ska publiceras?

Vi har tagit fram en statusrapport som ger svar. Vi ser över din profil och det resultat som nätverkandet har gett, hur väl uppdaterad profilen är, vilken kontinuitet du haft och det engagemang som skapats.
 
Med statusrapporten som utgångpunkt får vi ett riktmärke på hur kommunikationen ska utvecklas med hjälp av vår coaching. Det är startpunkten i vår tjänst.
 
Vill du nå bättre resultat på Linkedin?
Beställ din statusrapport kostnadsfritt och ta första steget mot ett mer kreativt och lönsamt nätverkande!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.