cwlogga_m
Har du en nyhet som intresserar journalisten?
Vi hjälper dig så den når media!

 

Utan ett nyhetsflöde har media och journalister inget att skriva om. Har du en nyhet som du vet är intressant för många i din bransch, för beslutsfattare eller andra påverkare?

Då ska du höra av dig till oss! Vi 

 granskar först nyhetsvärdet
anpassar nyheten efter medias villkor och behov
 bedömer hur nyheten kommuniceras - som       
   pressrelease eller pressmöte  

formulerar nyheten till en läsbar text
tar fram en lista över tänkbara journalister och
  media 
som kan vara intresserade av storyn

ger tips och råd inför att journalisten tar kontakt

Jag vill gärna
få hjälp med vår nyhet!