cwlogga_m

Vår policy för behandling av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders och leverantörers integritet. I denna policy i enlighet med GDPR redogör vi för hur och varför vi samlar in personuppgifter och hur du kontaktar oss.

Vi vill att du som kund eller leverantörer ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter i vår dagliga verksamhet och att det sker på ett säkert sätt. Personuppgiftsansvarig är ComWise AB, orgnr. 556265-2460.
 
Vi registrerar personuppgifter endast för att kunna bedriva vår näringsverksamhet och för att kunna ge våra kunder det bästa bemötande och löpande information i våra projekt. Det gäller även våra leverantörer. Det är också den rättsliga grunden för registreringen.
 


Vår behandling av personuppgifterna omfattar insamling, registrering och lagring, gallring och radering. De samlas in på frivillig basis vid besök, vid nätverkande, på mässor och liknande event eller när du väljer att bli prenumerant på ComWise Magasin. Vi registrerar:
 
Kund- och partnerinformation
Namn, befattning, e-postadress, telefonnummer och Skype-adress samt uppgifter från kundundersökningar, vårt nyhetsbrev och liknande event.
 
Projektinformation
Uppgifter i pågående projekt, konversationer via mejl eller telefon och vid försäljning.


 
Informationen används för att upprätthålla våra relationer med kunder och leverantörer, för att kommunicera, för att driva våra projekt och kunna fullgöra vårt ansvar i våra affärsavtal. Vi delar inte med oss av informationen till tredje part förutom IT-tjänster som nyhetsbrevsleverantörer och då gäller det endast namn och epostadress. Hos dem finns biträdesavtal.
 
Vi lagrar uppgifterna så länge som vi har en affärsrelation och för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden gentemot våra kunder. Personuppgifter raderas efter tre år förutom de krav på lagring som måste ske enligt lag. Du har möjlighet att få ett utdrag från våra register på dina lagrade uppgifter. Har du önskemål om att bli raderad ur våra system eller förändra de registrerade uppgifterna är det möjligt så vida detta inte strider mot gällande lagstiftning. Kontakta oss på info@comwise.se.
 
Denna policy revideras varje år.