cwlogga_m


Våra tjänster
lyfter er kommunikation och marknadsföring

Plattformar för effektiv kommunikation 

Första steget på resan mot en effektivare kommunikation och marknadsföring är att ta fram en plattform. Vi utgår från era mål och behov, analyserar målgrupper och stödjer er med strategi och taktik. Därefter föreslår vi en handlingsplan för att nå de uppsatta målen.

Läs mer om våra plattformar:
Kommunikationsplattform  Medieplattform  Opinionsplattform

Planering med redaktionsråd och
innehålls- och publiceringsplan

Redaktionsrådet håller hemsidan, sociala medier och andra kanaler aktuella. Där väljs vilka budskap som ska kommuniceras, när och i vilka kanaler. Allt sammanställs i en översiktlig
innehålls- och publiceringsplan.


Läs mer om redaktionsråd och innehålls- och publiceringsplan

Texter som väcker läslust

Vi skriver läsvärda texter efter behov och efter den gemensamma planeringen i innehålls- och publiceringsplanen. Vi intervjuar och producerar nyheter, kundreportage, bloggar, storytelling och informativa texter till whitepapers och liknande. 

Läs mer om vår produktion av texter

Pressreleaser och medieaktiviteter

När media och pressen ska uppmärksammas på intressanta händelser eller vill ha ett uttalande av dig hjälper vi till med nyhetsbedömning, kontaktar journalister, skriver pressreleaser och kallar till presskonferens.

Läs mer om att nå media

Argumentera, väcka opinion och tala inför grupp

Vi hjälper dig att göra professionella framträdanden, presentationer och tal som framhäver dig och som passar din personlighet. Vi vässar argumenten, gör en opinionsstrategi, skriver debattartiklar, stommar till tal och ger stöd när budskapet ska framföras inför publik. För att du ska kunna påverka i dina hjärtefrågor.

Läs mer om opinion och hur vi vässar argument

Formgivning och grafisk produktion för hela marknadsmixen 

Ett välformulerat budskap behöver en bra förpackning. Vi formger till digitala kanaler: hemsida, nyhetsbrev, podd, film och sociala medier. Vi formger även broschyrer, kundtidningar och årsredovisningar. Vi samarbetar med leverantörer inom foto och 
film podd, IT och tryck som ger budskapet fler vägar.

Läs mer om våra olika budskapsbärare

Uppföljning och mätning av resultatet

För att förstå målgruppen, förbättra kommunikationen och hela tiden vara aktuell är det viktigt att mäta intresset av det som skickats ut. Vi hjälper dig att välja och analysera data för att ge underlag och idéer vad som ska förstärkas och breddas för att locka en större målgrupp.

Läs mer om uppföljning