cwlogga_m


Våra tjänster
lyfter er kommunikation och marknadsföring

Strategi och rådgivning

Plattform för effektiv kommunikation 

Första steget på resan mot en effektivare kommunikation och marknadsföring är att ta fram en plattform. Vi utgår från era mål och behov, analyserar målgrupper och stödjer er med strategi och taktik. Därefter tar vi fram en handlingsplan för att nå de uppsatta målen.

Läs mer om kommunikationsplattform  

Råd och stöd när ni behöver det som mest

Vi är er samtalspartner, ett stöd när helst ni vill diskutera en strategisk eller taktisk utmaning eller bara få råd. Ett bollplank Vi är bollplank för vd, marknadschef eller någon annan i ledande befattning som behöver råd och hjälp kring kommunikationen.

Läs mer om vår rådgivning