cwlogga_m

Våra tjänster som vässar era budskap

Kommunikationsplattform och rådgivning

Kommunikationsplattform ger rätt väg

För att öka möjligheterna att påverka och inspirera målgruppen behövs en kommunikationsstrategi. Vi utgår från era mål och värden, analyserar målgrupper och stödjer er med strategi och taktik. Därefter tar vi fram en handlingsplan inklusive contenplanen för att nå de uppsatta målen.

Läs mer om kommunikationsplattform  

Råd och stöd när ni behöver det som mest

Vi är er samtalspartner, ett stöd när helst ni vill diskutera en strategisk eller taktisk utmaning eller bara få råd. Ett bollplank Vi är bollplank för vd, marknadschef eller någon annan i ledande befattning som behöver råd och hjälp kring kommunikationen.

Läs mer om vår rådgivning