cwlogga_m

Genomtänkt kommunikationsplattform

visar rätt väg

Varför kommunikationsstrategi?

För att den förenklar budskapets väg till mottagaren. Undersökningar visar att effekten av insatser blir större med en medveten planering på lång sikt. Problem förhindras och i längden  sparar det tid och pengar.

Lättare att anpassa budskapet till rätt målgrupp och rätt kanaler.
Motverka flaskhalsar så att kommunikation flödar på bästa sätt. 
Ökar beredskapen när förändringar påverkar er omvärld, marknad eller organisation. 
Vår kommunikationsplattform
innehåller:
  • övergripande mål, varumärke, affärsmål och andra värden
  • målgrupper och persona
  • contentstrategi med val av budskap till målgrupp
  • val av kanaler
  • kriskommunikation och intern kommunikation
  • media och press
  • strategi och taktik
  • handlingsplan.

Redo för första steget till en effektivare kommunikation och marknadsföring?

Ja, kontakta mig om kommunikationsplattform.