cwlogga_m

Våra tjänster förbättrar din kommunikation

När du kommunicerar så finns du. Ett verktyg för att uppnå mål, bygga relationer och vårda verksamheten. Ingen kan kommunicera er verksamhet bättre än du och dina medarbetare.
 
För att lyckas med kommunikationen idag behövs både bredare och djupare kunskap,
i samverkan över kompetensområden. Ett nytt arbetssätt och rutiner krävs för att uppnå målen, både långsiktigt och i arbetsvardagen.
 
Därför har vi utvecklat våra tjänster så de besvarar de tre viktigaste frågorna för att
kommunikationen ska bli effektiv och lösningsorienterad. Våra tjänster skapar resultat
så att ni vet varför ni kommunicerar, med vilka budskap och hur det ska gå till.

Varför kommunicerar du? - rätt färdväg från början

Kommunikationsplattform
Kriskommunikationsplan

Hur ska det gå till? - arbetssätt och rutiner

Kommunikationsråd
Coachning och rådgivning
Utbildningar

Vad kommunicerar du? - budskapets betydelse

Innehållsproduktion

 

Tillsammans - därför har vi samarbetspartners

Fältet kring kommunikation är stort, från affärs- och kommunikation till konktreta aktiviteter. Därför har vi samarbetspartners som kan hjälpa oss när det dyker upp utmaningar i din kommunikation som vi behöver hjälp med.