cwlogga_m

Våra tjänster förbättrar din kommunikation

Idag är kommunikation allt viktigare, framför allt som ett verktyg för att uppnå mål, bygga relationer och vårda verksamheten. Ingen kan kommunicera er verksamhet bättre än du och dina medarbetare. Våra tjänster har vi tagit fram när ni behöver råd och stöd på vägen.

Våra tjänster hjälper och stödjer kommunikationsprocessen så att ni vet varför ni kommunicerar, hur ska det gå till och på vilket sätt. Du får en genomtänkt och effektivare kommunikation.

Varför kommunicerar du? - rätt färdväg från början

Kommunikationsplan
Kriskommunikationsplan

Hur ska det gå till? - arbetssätt och rutiner

Kommunikationsråd
Coachning och rådgivning
Utbildningar

Vad kommunicerar du? - budskapets betydelse

Innehåll och aktiviteter