cwlogga_m

Bli ännu bättre på att kommunicera
med våra utbildningar

Lär dig att formulera dig effektivt och kärnfullt. Du får kunskap om specifika och användbara typer av texter, som nyhet och reportage. Dessutom ger vi dig några tips om sökord, upphovsrätt och din roll som publicist med ansvar för kanalerna.

Kunder, anställda eller medlemmar bär alla på berättelser om er. Här får du lära dig metoder för att ta vara på och att formulera dem med berättarteknik som ett viktigt redskap. En bra story minns man.

Vi ger dig coachning i att tala och presentera övertygande för olika syften. Du får kunskap om retorikens verktyg, men framför allt får du praktisk övning och återkoppling för att du ska bli en bra talare och presentatör med kraft att övertyga. 

Vägen från första kontakt till möte innehåller flera steg. Du lär dig vår trappstegsmetod för att presentera ditt företag eller organisation utifrån vem du talar med, situation, mål och hur lång tid du har på dig.