cwlogga_m

Gå våra utbildningar!

 Övertyga och vinn förtroende

Vi lär dig att tala och presentera
med retorikens metoder

Ta fram din personliga kraft att övertyga

Kunskapen i att tala är en färskvara och du måste hålla dig i form. Du måste också bli stimulerad och få nya idéer. Retorikens gamla och beprövade metoder hittar moderna former i nya kanaler och medier. Vi hjälper dig med coachning i att tala övertygande - individuellt eller i grupp - och att bli ditt bästa retoriska jag i kanaler som de gamla grekerna inte kände till. 

Vi sätter mål och börjar arbeta utifrån var du befinner dig i din egen talarutveckling.
Låt din personlighet bli din övertygandekraft. 
Nå ut med budskapen genom att formulera och strukturera det du vill säga effektivt, men det viktigaste av allt: du når också in med hjälp av retorikens verktyg. 

Man blir aldrig bättre än sin senaste talprestation. Tala och presentera är något man måste öva på, bygga på teoretisk kunskap, men framförallt praktiskt kunskap och övning. Här får du grundkunskaper, tips och får öva. 

Vi ger dig en praktisk utbildning med många exempel, förebilder och övningar som gör dig både övertygande, fokuserad och flexibel som talare där vi sedan bygger på med enskild coachning i uppföljning och utveckling. 

Utbildningen kan också vara en del av er övergripande plan för kommunikation. Vi styr upp detta med en innehålls- och publiceringsplan som du kan läsa mer om här.

Du lär dig

  • moderna och användbara metoder för att planera, genomföra och utvärdera dina tal
  • hur du skapar förtroende för dina fakta och argument person och hur du väcker känslor
  • sätta mål för hur du ska utvecklas som talare 
  • hitta dina förebilder i retoriken 
  • dela in talet i steg eller moduler så att du lättare kan anpassa till lyssnarna, situation och hur lång tid du har
  • din personliga utvecklingstrappa för att hela tiden förbättra dig som talare
  • checklistor för att planera, agera och utvärdera
  • övningar och respons

Utbildningen är anpassad efter företaget eller organisationen och kan hållas på plats hos er eller på ComWise.

Efter denna grundutbildning kan ni sedan bygga på med coachande timmar efter era behov.

Inga förkunskaper krävs. 

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och hur de kan hjälpa er att kommunicera ännu bättre.

 

Intresserad? Skicka dina uppgifter så kontaktar
vi dig.

Här är fler utbildningar som breddar och fördjupar kunskapen om kommunikation