cwlogga_m

Våra tjänster som vässar era budskap

Slipa dina kunskaper och färdigheter
med våra utbildningar

Skriv för hemsida och sociala medier

Lär dig enkla och effektiva texttyper som du kan använda i egna digitala kanaler. I vår utbildning får du många exempel och övningar och kan snabbt komma igång med egen produktion. Dessutom får du tips om upphovsrätt och din roll som publicist med ansvar för kanalerna.

Läs mer här om hur du formulerar dig effektivt och tydligt

Storytelling: Sprid berättelserna ni bär på

Kunder, anställda eller medlemmar bär alla på berättelser om er. Här får du lära dig metoder för att ta vara på era berättelser och för att  kunna formulera dem med berättarteknik som ett viktigt redskap. En bra story minns man.

Läs mer om minnesvärda berättelser

Presentera och tala övertygande

Vi ger dig coachning i att tala och presentera övertygande för olika syften. Du får kunskap om retorikens verktyg, men framför allt får du praktisk övning och återkoppling för att du ska bli en bra talare och presentatör med kraft att övertyga. 

Läs mer om att presentera övertygande

Vägen från första kontakt till möte som övertygar innehåller flera steg. I Kommunikationstrappan lär du dig  att presentera ditt företag eller organisation utifrån vem du talar med, situation, målsättning och hur lång tid du har på dig. 

Läs mer om Kommunikationstrappan