cwlogga_m

Gå våra utbildningar!

Sprid berättelserna ni bär på

Vi utbildar dig i storytelling

De unika berättelsernas kraft!

Starka berättelser berör och påverkar. Astrid Lindgrens Pomperipossa i Monesmanien, Stig Dagermans Att döda ett barn, företagsberättelsen om hur Filofaxen överlevde andra världskriget eller The Lego Story är några klassiska och moderna exempel på detta. Vilken historia bär du på? Här får du lära dig att använda berättelser för att skapa minnesvärda bilder av er.

Unika berättelser fastnar i minnet.
Verksamheten levandegörs och upplevs personlig, nära och intressant.
Publiken uppfattar budskapet lättare och delar gärna med sig när människor och deras upplevelser är i fokus. 

Era berättelser kan få en värdefull roll i ert förändringsarbete, för att skapa opinion, ändra beteenden eller för att berätta om varför företaget eller organisationen finns. De gör att vi växer som människor, får inspiration, ny kunskap, ny information som underlag till att fatta beslut till nästa steg i en utveckling eller för att investera. Lusten att ta del ökar när berättelserna utgår ifrån målgruppens behov och intressen. En bra historia sprider man gärna.

Berättelsen om er finns där redan - varje dag. Ditt varumärke, hur du är och agerar, är grunden till berättelser. De ska bara fångas upp och få en form - text, film eller inlägg i sociala medier - så att de når era målgrupper. Vill ni lära er att fånga upp och berätta historierna om er? Tillsammans gör vi berättelserna till tillgångar i företaget eller i organisationen.


En praktisk och anpassad utbildning med många exempel och övningar som riktar sig till den eller de som ska ansvara för att samla in idéer till berättelser, förverkliga och att sprida dem.

Utbildningen kan också vara en del av er övergripande plan för kommunikation. Vi styr upp detta med en innehålls- och publiceringsplan som du kan läsa mer om här.

Innehåll i utbildningen

  • skillnad mellan storytelling och andra typer av budskap och texter
  • använda berättelsen för att lyfta och uppmärksamma din verksamhet
  • Varumärket som bilden av dig och som lever ett eget liv
  • användbara berättartekniker
  • metoder för att samla in berättelser
  •  identifiera vilka idéer till storytelling som ska förverkligas
  • fördela ansvaret för att samla in, skapa och distribuera berättelserna
  • formulera språkligt
  • anpassa efter målgrupp och kanal
  • övningar och respons

Utbildningen är anpassad efter företaget eller organisationen och kan hållas på plats hos er eller på ComWise under tre halvdagar.

Efter denna grundutbildning kan ni sedan bygga på med coachande timmar efter era behov.

Inga förkunskaper krävs. 

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och hur de kan hjälpa er att kommunicera ännu bättre.

 

Intresserad? Skicka dina uppgifter så kontaktar
vi dig.

Eller ring Carina på
0704 579 573!

Här är fler utbildningar som breddar och fördjupar kunskapen om kommunikation