cwlogga_m

Gå våra utbildningar!

 Bli en vassare talare 

Lär dig att presentera
med retorikens metoder

Ta fram din personliga kraft att övertyga

Kunskapen i att presentera är en färskvara och du måste hålla dig i form. Du måste också bli stimulerad och få nya idéer och förebilder. Retorikens gamla och beprövade metoder hittar hela tiden moderna former i nya kanaler och medier. Vi coachar dig i att tala övertygande - individuellt eller i grupp - och att bli ditt bästa retoriska jag i kanaler som inte ens de gamla grekerna kände till. 

Vi sätter mål och börjar arbeta utifrån var du befinner dig i din egen talarutveckling.
Använd din egen personlighet som övertygandekraft. 
Nå ut med budskapen genom att formulera och strukturera det du vill säga effektivt, men det viktigaste av allt: du når också in med hjälp av retorikens verktyg. 

Man blir aldrig bättre än sin senaste talprestation. Du behöver teoretisk kunskap och förebilder, men framförallt praktiskt kunskap och massor av övning. Här får du grundkunskaper, tips och praktisk övning. 

Vi ger dig en praktisk utbildning med många exempel, retoriska förebilder och övningar som gör dig både övertygande, fokuserad och flexibel som talare. Efter utbildningen kan vi bygga på med enskild coachning i uppföljning och vidareutveckling. 

Du lär dig:

  • sätta mål för hur du ska utvecklas som talare
  • moderna, effektiva och användbara metoder för att planera, genomföra och utvärdera dina tal och presentationer
  • hur du skapar förtroende för dina fakta, dina argument och din person och hur du väcker känslor 
  • använda dig av förebilder för att utvecklas i din talarförmåga och presentationsteknik
  • dela in talet i steg eller moduler så att du lättare kan anpassa till lyssnarna, situation och hur lång tid du har på dig
  • din personliga utvecklingstrappa för att hela tiden förbättra dig som talare och hålla nervositeten på hanterbar nivå
  • checklistor för att planera, agera och utvärdera

Utbildningen sker på plats hos er eller hos oss

Utbildningen i att presentera med retorikens metoder
är specialanpassad till individ, företaget eller organisationen utifrån behov och utmaningar. En utbildning där vi guidar och stödjer er med utgångspunkt i er arbetsvardag.

Plats: Vi håller till hos oss på Fiskaregatan 17 i Halmstad eller hos er.

Pris: Begär offert 
Resekostnad tillkommer utanför Halmstadområdet.
Medlem i Marknadsföreningen i Halland har 10 % rabatt.

Har du frågor? Ring Carina på  0704 579 573.

Fler utbildningar som breddar och fördjupar kunskapen om kommunikation