cwlogga_m

Gå våra utbildningar!

Kommunikationstrappan
 

Vässa dina presentationer från hisspitch till säljmöte
 

Att sälja är indelat i olika faser, i steg, från pitch till avslut med syftet att övertyga kunden. Dessa steg bildar kommunikationstrappan . Först lära känna kunden, presentera dig själv och göra intryck på mycket begränsad tid. I nästa steg ska du presentera för kunden och övertyga om själva varan eller tjänsten. I nästa steg i kommunikationstrappan behöver du bemöta invändningar och förhandla om en lösning och överenskommelse. Alla stegen har olika syften och är olika begränsade i tid. Det hjälper vi dig med.
 

Presentera dig kärnfullt anpassat efter hur lång tid du har på dig
Varje möte är unikt - anpassa budskapet till den som du talar till.
Ge personerna du möter en tydlig bild av dig som stannar kvar i minnet.

Sätt mål och strukturera din kommunikation så att du når den person du vill i en värld där kunderna letar i sökmotorer långt innan de tar kontakt och där alltfler kanaler konkurrerar om uppmärksamheten.
 

Du lär dig att:

  • anpassa retoriken efter stegen i säljprocessen, från mingel och pitch till säljinvändningar
  • anpassa det du ska säga efter situation, syfte, person och tid 
  • presentera dig och din verksamhet på ett sätt som som stannar kvar i minnet
  • sätta upp mål för varje steg mot att övertyga kunden  
  • dela in presentationerna i hanterbara och flexibla delar 
  • formulera säljargument och bemöta säljinvändningar
  • öva presentationer och få respons på hisspresentation, pitch och taktik inför viktiga personliga möten

Verksamhetsanpassad utbildning

Utbildningen är specialanpassad till företaget eller organisationen utifrån era behov och utmaningar. En utbildning där vi guidar och stödjer er med utgångspunkt i er arbetsvardag. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Vi håller till hos oss på Fiskaregatan 17 i Halmstad eller hos er.

Tid: Två heldagar

Pris: Enligt offert.
Resekostnad tillkommer utanför Halmstadområdet.

Har du frågor? Ring Carina på  0704 579 573.

Fler utbildningar som breddar och fördjupar kunskapen om kommunikation